header banner
Default

Je kunt de oudste bank ter wereld niet zomaar verlaten


Achtergrond • 

Han Dirk Hekking

Han Dirk Hekking

Italië redde Monte dei Paschi di Siena begin 2017 van de ondergang. Aan het einde van dit jaar moet de staat conform afspraken met de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank een koper voor de bank hebben. Lukt dat wel? En wat wil de Italiaanse politiek?

Foto: Alessia Pierdomenico/Bloomberg

Lees direct het artikel

VIDEO: Komt Een Man Bij De Dokter | Waar woon jij? 🤔
Nederlands Compilaties

Gratis proberen

VIDEO: De langzame dood van de oudste bank ter wereld
Wall Street Millennial

Maak eenvoudig een account aan

Gebruik een geldig e-mail adres, bv [email protected]

OF Bekijk onze abonnementen

Sources


Article information

Author: Jacqueline Cruz

Last Updated: 1703853962

Views: 1236

Rating: 3.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 99% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jacqueline Cruz

Birthday: 1940-03-01

Address: 549 Nicholas Square, Lake Stacyborough, TX 01962

Phone: +4760722959361839

Job: Pilot

Hobby: Telescope Building, Dancing, Gardening, Web Development, Card Collecting, Wildlife Photography, Drone Flying

Introduction: My name is Jacqueline Cruz, I am a Open, treasured, daring, resolute, unguarded, accessible, vivid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.