header banner
Default

Rechtbank geeft Nederlandse cryptobedrijven gelijk: DNB heeft te veel kosten doorbelast | Bitcoinmagazine nl


Table of Contents

  Nederlandse cryptobedrijven hebben jarenlang teveel betaald voor hun toezicht. Volgens de rechtbank in Rotterdam heeft de Nederlandsche Bank (DNB), de toezichthouder op de cryptosector, ten onrechte hogere toezichtskosten in rekening gebracht. De rechter heeft zich vandaag uitgesproken over deze zaak.

  Het gaat om tien bedrijven die naar de rechter stapten, nadat ze eerder zonder succes bestuurlijk bezwaar hadden aangetekend. Het betreft de volgende bedrijven: Happycoins, Anycoin Direct, Litebit, BUX, Bitonic, B4C, Blox, Coinmerce, Bitmymoney, BTC Direct Europe en Bitvavo.

  DNB heeft in 2022 rekeningen naar de cryptobedrijven gestuurd die variëren van € 4.299 tot € 423.364 afhankelijk van de omzet van een bedrijf. Voor de partijen geldt een maximum van het tarief dat 10 procent van de omzet op jaarbasis bedraagt met een minimum van € 2.000 (het basisbedrag) en een absoluut maximum van € 450.000.

  De rechtbank concludeert dat “de wijze waarop DNB registratieverzoeken beoordeelt in strijd is met de reikwijdte van de door de Europese wetgever in de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD5) neergelegde registratieplicht voor cryptodienstverleners”. De kosten van de DNB die buiten deze reikwijdte vallen, zijn in 2021 ten onrechte aan de cryptobedrijven doorbelast.

  De DNB houdt sinds mei 2020 toezicht op de Nederlandse cryptosector, die moeten voldoen aan Europese witwasregels.

  Sources


  Article information

  Author: Christine Mccarthy

  Last Updated: 1704420841

  Views: 660

  Rating: 3.8 / 5 (103 voted)

  Reviews: 81% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Christine Mccarthy

  Birthday: 1989-10-29

  Address: 19715 Pena Points Apt. 139, Gibsonview, OK 15121

  Phone: +4059206206227124

  Job: SpaceX Engineer

  Hobby: Playing Chess, Fishing, Robotics, Badminton, Cooking, Lock Picking, Playing Guitar

  Introduction: My name is Christine Mccarthy, I am a ingenious, candid, irreplaceable, daring, exquisite, radiant, accomplished person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.