header banner
Default

Shorts zal de inkomsten van YouTube-videomakers verhogen


Table of Contents

YouTube Shorts

VIDEO: How much money do YouTube Shorts make? 🤑
What's Good Podcast

Na de opkomst van Instagram reels kondigde YouTube in 2020 YouTube Shorts aan. Shorts zijn video’s van maximaal zestig seconden die op de kanalen én de Shortsplank te bekijken zijn. Het concept lijkt heel erg op dat van TikTok: je kunt namelijk gemakkelijk één of meerdere clips opnemen en muziek toevoegen. Maar het is tot op heden nog niet mogelijk om geld te verdienen aan YouTube Shorts.

Geld verdienen

VIDEO: MEER geld verdienen met MINDER abonnees | hoe doen wij dat? | de Videomakers
de Videomakers

YouTube-producthoofd Neil Mohan vertelde de pers dat dit “de eerste keer is dat we echte inkomstenverdeling aanbieden voor kortdurende video op een platform op schaal.” Op dit moment verdienen videomakers op YouTube pas geld als hun publiek minstens vierduizend uur van hun video’s heeft bekeken en zij minstens duizend abonnees op hun kanaal hebben.

Vanaf begin 2023 zouden videomakers via een partnerprogramma geld kunnen verdienen als shorts van hun kanaal binnen negentig dagen tien miljoen kijkers bereiken. De makers krijgen dan vijfenveertig procent van het geld dat verdiend wordt met advertenties die tussen de Short-video’s worden getoond.

Shorts worden volgens YouTube meer dan dertig miljard keer per maand bekeken door anderhalf miljard ingelogde gebruikers.

Thumbnail voor Zóveel verdienen de bestbetaalde YouTubers (en ze zijn pas vijf en acht jaar)Zóveel verdienen de bestbetaalde YouTubers (en ze zijn pas vijf en acht jaar)Lees ook

Sources


Article information

Author: Robert Le

Last Updated: 1703621162

Views: 1039

Rating: 3.9 / 5 (63 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Robert Le

Birthday: 2000-04-29

Address: 6848 Sanchez Corner, New Lisa, NE 49904

Phone: +4156740232203531

Job: Article Writer

Hobby: Bird Watching, Hiking, Cooking, Poker, Cross-Stitching, DIY Electronics, Baking

Introduction: My name is Robert Le, I am a valuable, transparent, unswerving, striking, multicolored, important, sincere person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.